Sinds 2012 heeft Stichting Social Breda Work een ANBI status. Om deze status te behouden, heeft onze stichting onder meer een publicatieplicht. Vind hier de gegevens.

Jaarverslagen
2015
2016
2017
2018
2019

Jaarrekening
2015
2016
2017
2018
2019