Stichting Social Work Breda is een jonge moderne organisatie die opereert op de scheidslijn van de hulpverlening en het welzijnswerk. Stichting Social Work Breda heeft een platte organisatie structuur, welke bestaat uit de raad van toezicht, directie en professionals. En natuurlijk kan de stichting niet zonder vrijwilligers!

De stichting is onderdeel van de netwerkorganisaties: CJG Altena | Zorg voor ElkaarKamers met Kansen Brabant.  Ook is er een samenwerkingsverband met het CJG Breda.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Jan van Haren. Jan is behalve oprichter van Stichting Social Work Breda ook verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Elk kwartaal wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. De verantwoording vindt plaats vanuit de inhoud en de financiën.

” Antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken geeft mij energie”

(076) 7370047
jvharen@socialworkbreda.nl

Werkdagen: ma t/m do