Bij Social Work Breda zijn diverse thema’s onder gebracht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verschillende netwerkorganisaties en partnersDe thema’s variëren van zorg en welzijn tot de veiligheid van bewoners. Kenmerkend voor alle thema’s is dat deze niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers en dat er wordt ingezet op de zelfredzaamheid van mensen.

Buurtbemiddeling Breda
Door het inzetten van speciaal opgeleide vrijwilligers, biedt Social Work Breda buurtgenoten in de gemeente Breda een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding om vroegtijdig conflicten in de buurt samen met beide partijen op te lossen.

CJG oftewel (het vrijwilligersgedeelte van) het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda – Werkendam – Woudrichem
De vrijwilligerscoördinatoren van het CJG Breda bieden kinderen en jongeren ondersteuning door de inzet van actieve ouders en jongeren. Ook wordt vanuit Social Work Breda de coördinatie voor CJG Werkendam – Woudrichem geregeld.

Jeugdwerk Breda
Social Work Breda biedt in verschillende wijken van de gemeente Breda, door middel van de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers, een vraaggerichte werkvorm aan met als doel bij te dragen aan opgroeiondersteuning.

Kamers met Kansen Brabant
Social Work Breda biedt jongeren met een rugzakje een vorm van innovatieve huisvesting aan. Met hulp van van speciaal opgeleide vrijwilligers worden deze jongeren binnen twee jaar begeleid naar zelfstandigheid.

Samen uit Elkaar
Social Work Breda probeert, door middel van de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers, partners -al dan niet met kinderen- te behoeden voor het risico van vervorming van het echtscheidingsproces naar een vechtscheidingsproces.

Siriuz, kansrijk met een zetje is het mentoraatsprogramma van de stichting Social Work Breda. Al meer dan tien jaar bieden wij met ons programma ondersteuning aan kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Gedurende 1 – 1,5 jaar krijgen deze leerlingen ondersteuning van een mentor.