Siriuz, kansrijk met een zetje is het mentoraatsprogramma van de stichting Social Work Breda. Al meer dan tien jaar bieden wij met ons programma ondersteuning aan kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Gedurende 1 – 1,5 jaar krijgen deze leerlingen ondersteuning van een mentor.

Onze mentoren zijn goed opgeleide, positief ingestelde vrijwilligers die hun leerling met geduld, aandacht en enthousiasme een steuntje in de rug bieden bij hun start op de middelbare school. Door wekelijkse huisbezoeken gedurende langere tijd ontwikkelen deze leerlingen hun kwaliteiten, talenten en zelfvertrouwen.

Voor meer informatie: www.siriuz.nl

'Ik gun elk kind een goede start op de middelbare school. Het is geweldig om te zien hoe ze met hulp van een mentor zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen opbouwen.'

06 43843982
msteenstra@socialworkbreda.nl