Workshopleider | Gezinnen | In de Wijk
Als vrijwilliger kun je ouders en kinderen ondersteunen. Bijvoorbeeld als workshopleider van workshops voor ouders of kinderen. Of als ondersteuner van gezinnen. Ook kun je wijkvrijwilliger worden bij Koffie & Kids. Je organiseert hier bijeenkomsten waar speciale thema’s worden behandeld.

WORKSHOPLEIDER
GEZINNEN
IN DE WIJK

Kamers met Kansen Brabant | Samen uit Elkaar | Siriuz 
Als vrijwilliger bij Kamers met Kansen Brabant coach je jongeren in zelfstandig wonen. Bij Samen uit Elkaar treed je als vrijwilliger op als onafhankelijke bemiddelaar die nadrukkelijk rekening houdt met de belangen en wensen van ouders en kinderen. En bij Siriuz ben je als vrijwilliger een mentor die kinderen helpt die de overstap van de basisschool naar de middelbare school (te) groot vinden.

KAMERS MET KANSEN
SAMEN UIT ELKAAR
SIRIUZ

Maatje | Ik ben van mij 
Als maatje bied jij een jongere een steuntje in de rug. Maar wil je liever gastlessen geven aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs? Ook dat kan! Kijk hieronder wat het inhoudt.

MAATJE
IK BEN VAN MIJ

Buurtbemiddeling
Bij buurtbemiddeling ga je als vrijwilliger aan de slag als bemiddelaar wanneer buurtbewoners onderling een conflict hebben.

BUURTBEMIDDELING