Vrijwillig waar kan, betaald waar nodig

Stichting Social Work Breda is een jonge en moderne organisatie waarbij de mens centraal staat. Wij bieden Bredase bewoners de mogelijkheid om mee te werken aan het oplossen van sociale vraagstukken die zich voordoen in de stad. Behalve dat zij zich hierdoor meer betrokken zullen voelen, komt dit ook ten goede van de sociale cohesie en de wijkveiligheid.

Stichting Social Work Breda richt zich met name op jongeren, ouders en buurtbemiddeling. Met deze thema’s hebben wij ons de afgelopen 10 jaar op de Bredase sociale kaart neergezet.

Kenmerkend voor de stichting is dat VRIJWILLIGERS het keyword is. Behalve dat een vrijwilliger een andere intrinsieke motivatie heeft dan een professional, waardeert een hulpvrager een vrijwilliger vaak op relationeel gebied. Het motto ‘vrijwillig waar kan, betaald waar nodig’ staat dan ook centraal in de werkwijze van Social Work Breda, waarbij vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door professionals.

Stichting Social Work Breda werkt met diverse partners samen. Dit varieert van netwerkorganisaties tot woningcoöperaties, gemeentes en politie. Als je meer hierover wilt weten, kijk dan op (onze website van) Kamers met Kansen Brabant, Buurtbemiddeling & Samen uit Elkaar.